NIEUWS

Onderzoek centrum Prinsenbeek
21-01-2010

Toekomstmogelijkheden voor het centrum van Prinsenbeek

Dinsdagmiddag 19 januari zijn door ruimtelijk-economisch adviesbureau MKB REVA BV de uitkomsten van een analyse van het huidige en toekomstige functioneren van de centrumvoorzieningen van Prinsenbeek gepresenteerd. Het onderzoek werd in opdracht van de RABO bank Hage-beek uitgevoerd waarbij het accent op de detailhandel is komen te liggen.

Als Ondernemersvereniging Prinsenbeek waren we op uitnodiging aanwezig tijdens de presentatie van de uitkomsten. Na afloop van de presentatie, waarbij de resultaten, ondersteund door foto’s, duidelijk werden weergegeven, is het rapport door de voorzitter OVP in ontvangst genomen.

Uit het onderzoek kwam onder andere naar voren de lage betrokkenheid van ondernemend Prinsenbeek. Daarnaast was één van de resultaten uit het onderzoek wel héél erg herkenbaar “ook geven de ondernemers zeer lage cijfers aan de onderlinge samenwerking”. Het ontbreken van dit ondernemerscollectief is door het huidige bestuur onderkend en wordt ook als een van de belangrijkste doelstellingen onderstreept.

De inhoud van het rapport geeft aanleiding om serieus naar deze zaak te kijken. Dit is niet alleen in het belang van de ondernemers van Prinsenbeek maar ook voor de inwoners van Prinsenbeek.

Voordat vanuit de OVP overleg zal worden gevoerd met bijvoorbeeld Gemeente Breda en Projectontwikkelaars, zal een avond worden georganiseerd voor ondernemers (leden en niet leden) om de resultaten van het onderzoek te presenteren, meningen aan te horen en belangen te inventariseren. Op basis daarvan kan input geleverd worden aan de totstandkoming van visie en beleid.

Als Ondernemersvereniging willen we de RABO-bank Hage-beek danken voor het initiëren en tot uitvoer brengen van dit onderzoek wat zeker een belangrijke bijdrage zal gaan leveren aan de toekomstmogelijkheden van het centrum in Prinsenbeek.« Terug naar het overzicht
 
   
SBR