NIEUWS

Bestuurs uitbreiding gevraagd
08-03-2010

Beste OVP leden,

 

Binnenkort, op woensdag 28 april 2010 hebben wij weer de jaarlijks terugkerende algemene ledenvergadering. De lokatie: Marktzicht te Prinsenbeek. Op deze avond doen wij verslag van het afgelopen jaar en presenteren onze plannen voor de nabije toekomst. Na een tussenevaluatie hebben we besloten om het bestuur uit te breiden. Een uitnodiging gaat u nog ontvangen.

 

De reden dat we dit doen is dat met het systeem van de werkgroepen, wat weliswaar opgestart is maar nog niet volledig functioneert, er teveel beslag op de beschikbare tijd wordt gelegd op het zittende bestuur. Wij zouden daarom de onderlinge taken verder willen uitbreiden en verdelen om tot een betere tijdsinvulling te komen tussen werk, bestuurswerk en privéleven.

 

Wij vragen daarom of er leden zijn die willen meehelpen met het besturen van de ondernemersvereniging Prinsenbeek. Wellicht kent u andere mensen, met veel betrokkenheid bij het ondernemersklimaat die ons als ondernemersvereniging willen ondersteunen. Te denken valt aan bijvoorbeeld oud-ondernemers. De uitbreiding waar wij op dit moment aan denken heeft onder andere betrekking op de groep winkeliers.

 

Als u belangstelling heeft meer informatie wenst laat het ons dan even weten middels het verzenden van een a-mail aan:
secretaris@beekseondernemers.nl
« Terug naar het overzicht
 
   
SBR