NIEUWS

Belastingplan 2011 - Auto
23-10-2010

Voor 2011 worden rond de auto weer de nodige belastingwijzigingen doorgevoerd. De fiscale voordelen voor zeer zuinige auto's blijven. Verder zijn de BPM-tarieven aangepast en gaan de verkeersboetes 15% omhoog. Lees alle veranderingen.

Zeer zuinige auto's
In 2011 blijven de fiscale voordelen voor zeer zuinige auto’s (vrijstelling BPM, vrijstelling motorrijtuigenbelasting en 14% bijtelling) ongewijzigd. 

Het nul-tarief in de motorrijtuigenbelasting voor zeer zuinige auto's blijft in ieder geval tot 2013 bestaan.

Wel wordt onderzocht of de voorwaarden (CO2-uitstootgrenzen) periodiek kunnen worden aangescherpt. 

Nieuwe tarieven BPM
In 2010 is de ombouw van de BPM van een heffing op basis van catalogusprijs naar een heffing op basis van CO2-uitstoot in gang gezet. Dit resulteert voor 2011 in aangepaste tarieven en percentages.
 
Vanaf 2013 is de BPM volledig gebaseerd op de hoeveelheid CO2-uitstoot.

Verkeersboetes omhoog
De verkeersboetes gaan in 2011 met 15% omhoog. Het jaar daarop komt er nog eens 20% bij.

Afbouw BPM gestopt
De afbouw van de BPM en de daaraan gekoppelde verhoging van de motorrijtuigenbelasting is stilgezet. Gewacht wordt op een definitief besluit over de kilometerheffing.

BPM-korting Euro 6
Dieselpersonenauto’s die voldoen aan de Euro-6 norm krijgen een BPM-korting: in 2011 is dat € 1.500, in 2012 € 1000 en in 2013 en € 500.

Motoren
De motorrijtuigenbelasting voor motoren wordt zowel in 2011 als in 2012 met 6% verhoogd, en in 2013 met 12%. 
 
BEREKENINGSTABEL BPM
 
Berekeningstabel BPM
(voor personenauto’s) 
2010 2011
basispercentage BPM
(in % catalogusprijs)
27,4% 19,0%
benzinekorting (in €) -1.288 -824
dieseltoeslag (in €) 1.076 1.526
CO2-grenzen benzine
eerste schijf (gr/km) 110 110
tweede schijf (gr/km) 180 180
derde schijf (gr/km) 270 270
CO2-grenzen diesel
(gelden ook voor aardgasauto’s)
eerste schijf (gr/km) 95 95
tweede schijf (gr/km) 155 155
derde schijf (gr/km)  232 232
tarief eerste schijf euro per gr/km (in €) 34 61
tarief tweede schijf euro per gr/km (in €) 126 202
tarief derde schijf euro per gr/km (in €) 288 471


« Terug naar het overzicht
 
   
SBR