NIEUWS

Nieuwe regelgeving kantonrechtbank
30-06-2011

Verhoging griffierechten en competentiegrens per 01-07-2011

Op 1 november 2010 is een nieuwe wet Griffierechten (31.758) van kracht geworden. Naast een aantal wijzigingen op het gebied van bijvoorbeeld de wijze van betalen, betekent deze nieuwe wet ook een verhoging van de griffierechten.
De overheid heeft daarnaast op 29 juni 2011 bekendgemaakt dat per 1 juli 2011 de “Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie” (32.021) ingaat. Met deze wet worden de griffiegelden opnieuw verhoogd. Deze verhoging hangt samen met de verhoging van de competentiegrens van de kantonrechter van €5.000 naar € 25.000. Daarnaast wordt de competentiegrens uitgebreid met:
- Zaken aangaande consumentenkredieten tot € 40,000 
- Zaken die behoren tot de categorie consumentenkoop ongeacht de hoogte van het bedrag (dat wil zeggen verkopen van een bedrijf aan particulieren).
- De belangrijkste wijzigingen van het griffierechtenstelsel sinds 1 november zijn:
  - De griffiegelden zijn voor zowel natuurlijke personen als rechtspersonen verhoogd.
  - De griffiegelden moeten in de toekomst vooraf worden betaald in plaats van achteraf, anders wordt de zaak niet in behandeling genomen.
  - Bij zaken die bij de rechtbank dienen (dus niet bij de kantonrechter) moet de gedaagde, als hij verweer wenst te voeren, ook vooraf griffiegelden te betalen. 
   - Het griffierechtenstelsel wordt gesplitst in een stelsel voor natuurlijke personen en een stelsel voor rechtspersonen met verschillende tarieven voor beide categorieën. Voor mensen met een laag inkomen is er een vast laag tarief.

Wat betekent dit voor u als klant?

Dit is afhankelijk van uw individuele contract met bijvoorbeeld uw deurwaarder en van de uitspraak van de rechtbank. Wanneer u de zaak voor 100% wint en de gerechtsdeurwaarder incasseert het volledige bedrag, verandert er niets. Wanneer u de zaak verliest kunnen de kosten voor zaken die vanaf 1 juli gestart worden hoger worden. Een voordeel van de wijziging van de competentiegrens is dat nu pas bij zaken vanaf € 25.000 een advocaat hoeft te worden ingeschakeld. Dit betekent dat u voor zaken met een te vorderen bedrag van € 5.000 - € 25.000 goedkoper uit bent.


« Terug naar het overzicht
 
   
SBR