NIEUWS

Stilzwijgend verlengen kan niet meer !
22-11-2011

Verkoopt u producten of diensten aan consumenten waarbij op een of andere manier sprake is van een abonnementsvorm? Uw klanten hebben vanaf 1 december 2011 de mogelijkheid om, na de eerste verlenging, per maand op te zeggen. Stilzwijgend verlengen voor langere tijd, zonder een 'escape' voor de klant, kan dus niet meer. Wat betekent dit voor u?

Op 1 december treedt De Wet van Dam in werking. Deze wet legt onder meer het stilzwijgend verlengen van langlopende contracten en abonnementen aan banden. Iemand die bijvoorbeeld een jaarabonnement bij een sportschool heeft afgesloten, heeft dan na de eerste verlenging het recht om dit abonnement per maand op te zeggen. De klant is dus niet verplicht om weer voor een heel jaar te betalen.

Kleine bedrijven zoals eenmanszaken, en zzp'ers, kunnen ook profijt hebben van de nieuwe regels. Hoewel er wettelijk niks voor deze groepen geregeld is, accepteert de rechter vaak dat ze op dezelfde manier beschermd worden als consumenten.

Gedachte hierachter: kleine bedrijven beschermen tegen de macht van grote ondernemingen.

Voor welke overeenkomsten gelden de nieuwe regels?
De wet geldt voor alle contracten die met consumenten worden afgesloten. Hierbij maakt het niet uit of het om producten of diensten gaat.

Er wordt onderscheid gemaakt in twee soorten overeenkomsten:

1. Overeenkomsten ‘tot het geregeld afleveren van zaken, elektriciteit daaronder begrepen, of het geregeld doen van verrichtingen'.

2. Overeenkomsten ‘tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws-  en weekbladen en tijdschriften.

Voor abonnementen op kranten en tijdschriften werken de nieuwe regels net even anders. Deze mogen nog steeds stilzwijgend verlengd worden, maar slechts voor drie maanden. De abonnee is dan gebonden aan die drie maanden en tussentijdse beëindiging is niet mogelijk. Wel moet de abonnee tot een maand voor het einde van het abonnement kunnen opzeggen, om te voorkomen dat hij weer aan een nieuwe verlenging van maximaal drie maanden wordt gebonden. Als een krant of tijdschrift minder dan eenmaal per maand verschijnt, is de opzegtermijn maximaal drie maanden.

Bij een proefabonnement is stilzwijgende verlenging sowieso niet toegestaan.

Uitzonderingen
Op verzekeringen en lidmaatschappen op een sportvereniging zijn de nieuwe regels niet van toepassing.

Niet voor business to business
De nieuwe regels gelden niet voor overeenkomsten met zakelijke klanten.

Wat betekenen de nieuwe regels voor u?
Als u producten of diensten levert aan consumenten waarbij sprake is van een abonnementsvorm, ofwel levering van producten of diensten met een regelmatig karakter – denk aan internethosting, servicecontracten, glazenwassers of wekelijkse levering van eten en drinken (de melkboer!)  - dan moet u voor 1 december uw algemene voorwaarden aanpassen aan de nieuwe regels.

Als na deze datum in uw algemene voorwaarden bepalingen staan die in strijd zijn met de nieuwe regels, dan zijn ze niet meer van toepassing. Dit betekent dat een klant in principe per direct onder de overeenkomst uit kan komen.

Voorbeelden
Enkele voorbeelden van bepalingen die vanaf 1 december 2011 niet meer in algemene voorwaarden mogen staan:

- Voorschrijven per welke datum mag worden opgezegd. Een klant mag voortaan op elke dag van een bepaalde maand opzeggen, bijvoorbeeld per 4 januari. Het contract eindigt dan een maand later op 4 februari.

- Eisen dat opzegging plaats moet vinden per aangetekende brief. Let wel: u mag dit wel vragen, maar alleen verplicht stellen als het abonnement ook per aangetekende brief wordt aangegaan. Een contract of overeenkomst kan op dezelfde manier worden opgezegd als waarop het is aangegaan. Als een consument via een website een product of dienst koopt, kan de overeenkomst ook digitaal worden opgezegd.

Hoe zit het met bestaande overeenkomsten?
De nieuwe regels gelden voorlopig niet voor overeenkomsten die vóór 1 december 2011 zijn afgesloten of verlengd. Er is een kans dat dit alsnog gebeurt, afhankelijk van een nog te nemen besluit door de Eerste Kamer.

Contract voor onbepaalde tijd niet meer mogelijk?
Na 1 december is het nog steeds mogelijk een contract of overeenkomst voor onbepaalde tijd af te sluiten, maar de klant heeft dan het recht op elk gewenst moment – en met een opzegtermijn van maximaal een maand – op te zeggen.

Vooruitbetaald = terugbetalen
Als een klant voor een verlengd abonnement vooruit betaalt, en hij zegt de overeenkomst tussentijds op, dan moet u het reeds betaalde bedrag naar rato terugbetalen.« Terug naar het overzicht
 
   
SBR